Zdravstvena zaštita

U svakom većem mjestu u Istri postoji ambulanta Hitne medicinske pomoći, kao i ljekarne koje obično rade od 8 do 19 sati. U većim mjestima postoje dežurne ljekarne koje rade 24 sata. Strani gosti ne plaćaju liječničke usluge, ako između Hrvatske i matične zemlje gosta postoji potpisana konvencija o zdravstvenoj zaštiti.

Svi strani državljani koji borave u Hrvatskoj imaju pravo na HITNU POMOĆ.

Istra, kao i cijela Hrvatska, spadaju u ZEMLJE BEZ RIZIKA kada su u pitanju teške zarazne bolesti, stoga se niti gosti koji dolaze u Hrvatsku, a u svojim su državama redovno cijepljeni, ne moraju dodatno cijepiti prije dolaska.

Potrebni dokumenti

Bolesnički list, na temelju potvrde o osiguranju inozemnog nositelja osiguranja, izdaju:

Za vrijeme boravka u Hrvatskoj turisti mogu koristiti usluge u zdravstvenim ustanovama i bolnicama, uz minimalnu naplatu koju plaćaju žitelji Hrvatske:

Turisti mogu koristiti i usluge privatnih liječnika i zubara (uz naplatu)