Važni telefonski brojevi

+385 112 Centar za obavješćivanje
+385 1987 HAK - Pomoć na cesti
+385 192 Policija
+385 193 Vatrogasci
+385 194 Hitna pomoć
+385 11888 Telefonski imenik/ informacije 
+385 11802 Međunarodni telefonski imenik

+385-(0)91/721-0006 Gorska služba spašavanja 
                                      (Stanica Pula)