O nama

Aktivni (outdoor) turizam od primarnog je interesa za razvoj turizma, odnosno selektivnih oblika turizma u Istri. Na tom tragu već dugi niz godina surađuju javni i privatni turistički sektor i subjekti u Istri.

Jedna od zadnjih inicijativa svakako je osnivanje DMC odjela Istra bike&outdoor DMC za razvoj aktivnih oblika turizma u Istri. Na taj se način želi stvoriti sinergija svih subjekata u turizmu Istre, s konačnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja Istre u visokokvalitetnu turističku regiju s turističkom ponudom kroz cijelu godinu.

Aktivni turizam predstavlja razvojni turistički projekt te je jedan od primarnih turističkih proizvoda Istre s važnom ulogom u strateškom razvoju novog koncepta turizma Istre. Sa svojim multiplikativnim učincima projekt se izvrsno nadovezao na ostalu turističku i privatnu ponudu Istre - male smještajne objekte (Bike&Bed), wellness, a također i gourmet-segment turizma Istre - ruralni i vinski turizam, turizam maslinova ulja. U sklopu rada novog DMC odjela, razvijaju se i projekti Istra bike (www.istria-bike.com), Istra trails (www.istria-trails.com), a pripremaju se i ostali.

Na našim web-stranicama možete naći informacije i podatke o stazama različitih profila i tipova, podatke o brojnim afirmiranim utrkama i manifestacijama, podatke o pružateljima usluga te informativne materijale.

Zato slobodno zavirite i rabite naše web-stranice kako biste otkrili pravo bogatstvo koje vam Istra nudi kao regija aktivnog turizma!